oznakowanie: symbol muszelki, długość 135 km

Przebieg: Lublin (Stare Miasto, Kościół oo. Dominikanów) – Głusk – Strzyżewice - Kraśnik – Gościeradów – Annopol

Szlak mający swój początek przy jednym z najstarszych kościołów Lublina, pw. św. Stanisława BM, wiedzie do Sandomierza. Droga przebiega wzdłuż dawnych szlaków handlowych na Ruś oraz tzw. Kolein Jagiełły łączących Wilno z Krakowem przez Lublin i Sandomierz z ważną przeprawą rzeczną na Wiśle w Zawichoście. Szlak łączy kościoły i klasztory dominikańskie w Lublinie, Sandomierzu, Tarnobrzegu, Klimontowie i Krakowie, dlatego przez wieki przemierzali go również dominikanie, a wśród nich św. Jacek, bł. Czesław oraz Sandomierscy Męczennicy. W dolinie Wisły Droga Lubelska ma dwa warianty. Trasa przez most w Annopolu liczy 136 km, zaś przez czynny poza okresem zimowym prom na Wiśle w Zawichoście 122,5 km.

Na furcie klasztoru oo. dominikanów w Lublinie (ul. Złota 9) można uzyskać paszporty pielgrzyma i inne wydawnictwa związane z Drogami św. Jakuba.

Więcej informacji...