Jeździecki szlak historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdeczności ma długość 100 km i prowadzi drogami publicznymi z północy na południe powiatu - od Brzozowicy Dużej do „Przystani Naturalnie Aktywnych” w Niewęgłoszu (w sąsiedztwie stajni Radzyńskiego Klubu Jeździeckiego). Trasa jest atrakcyjna przyrodniczo (lasy, łąki, obszar Natura 2000 w dolinie Tyśmienicy) oraz wiedzie przez miejsca związane z ważnymi wydarzeniami w historii powiatu radzyńskiego.

Więcej informacji...