Mała miejscowość położona niespełna 10 km od południowej granicy Lublina, skrywa malowniczo położony, zabytkowy budynek. W parku, po prawej stronie (zmierzając w kierunku Strzyżewic) znajduje się dwór rodziny Koźmianów. Tutaj żył i tworzył Kajetan Koźmian – wybitny poeta, krytyk literacki, wyróżniający się przedstawiciel klasycyzmu w literaturze polskiej, działacz polityczny przełomu XVIII i XIX w. Znany jest przede wszystkim z utworów, będących pochwałą prostego, przesyconego pracą życia na wsi oraz liryki wychwalającej osiągnięcia Napoleona. W swojej karierze zajmował wysokie stanowiska państwowe. Doszedł nawet do piastowania dostojnego urzędu kasztelana-senatora Królestwa Polskiego. Wzniesiony w 1637 roku dwór piotrowicki jest klasycznym przedstawicielem dworu wiejskiego, Parterowa budowla posiada niewielkie poddasze i boczne skrzydło zwrócone ku wschodowi. Piękny, zabytkowy park w sąsiedztwie dworu porasta oryginalny starodrzew. Według miejscowej legendy, pierwsze drzewo w parku zasadził sam Kajetan Koźmian, a każde kolejne miało być posadzone na cześć odwiedzających poetę, znamienitych gości.

„Na zielonym pagórku chata moja stoi,
U stóp jego krynica miękka trawę poi,
Czysta rzeka przez groblę śluzą się przeciska
I wąska nurtem, wąskie odwilża pastwiska... „

/Kajetan Koźmian "Ziemiaństwo"/