ul. Nadstawna 32
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 04 84
e-mail: muzeum.bilgoraj@op.pl
www.muzeumbilgoraj.pl