Począwszy od XVII wieku Biłgoraj słynął jako ważny ośrodek przemysłu sitarskiego. Produkowano tu różnorodne sita, zaś miejscowi rzemieślnicy w celu ochrony swoich intratnych interesów stworzyli własny język. Choć dziś już nie usłyszymy oryginalnej mowy biłgorajskich sitarzy, mamy szansę przenieść się w dawne czasy dzięki wizycie w miejscowym skansenie. Prezentowana jest tu drewniana zabudowa, typowa dla XIX-wiecznego Biłgoraja. Oprócz tradycyjnych przestrzeni mieszkalnych czy gospodarskich wyposażonych w sprzęt użytkowy, możemy przyjrzeć się z bliska pracowni sitarskiej czy zajrzeć do drewutni z urządzeniami do wyrobu otok do sit (łubów).


ul. Nadstawna 32
23-400 Biłgoraj

tel. +48 84 686 04 84
sekretariat@muzeumbilgoraj.pl
www.muzeumbilgoraj.pl