Kazimierz Dolny to ulubione miejsce plenerów malarzy, fotografików i filmowców. Swoją sławę zawdzięcza znakomitej harmonii krajobrazu, łączącego przyrodę Małopolskiego Przełomu Wisły ze wspaniałą architekturą. Z okresu fundacji miasta przez Kazimierza Wielkiego pochodzą zamek i kamienna baszta, które dawniej strzegły przeprawy wiślanej. Największy rozwój handlu, miał miejsce w XVI i XVII w. W tym okresie rozbudowano miasto w renesansowym stylu – powstały kościoły: Farny oraz pw. św. Anny, kamienice Przybyłów i Celejowska oraz spichlerze. Nad Wisłą leży port i bulwar spacerowy. Wokół miasteczka rozpościera się Kazimierski Park Krajobrazowy. Jest to doskonałe miejsce do spacerów ścieżkami prowadzącymi przez lessowe wąwozy i wysokie skarpy z punktami widokowymi na panoramę Wisły

dav_vivid

Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Zniszczony podczas pożaru gotycki kościół został przebudowany w l. 1610–1613 przez Jakuba Balina – lubelskiego architekta włoskiego pochodzenia. Powstała smukła jednonawowa świątynia z niższym od nawy półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz dwoma charakterystycznymi szczytami łączącymi wpływy architektury włoskiej i niderlandzkiej. Kolebkowe sklepienie nawy i prezbiterium ozdobiono wspaniałą dekoracją sztukateryjną. W XVII wieku do fary zostały dobudowane kaplice: Borkowskich, Górskich oraz Różańcowa. We wnętrzu świątyni, na chórze muzycznym, znajdują się XVII-wieczne organy uważane za najstarszy, zachowany w całości, instrument muzyczny tego typu w Polsce. Wśród wielu interesujących elementów wyposażenia fary uwagę zwracają także rokokowe konfesjonały oraz kamienna chrzcielnica wykonana w warsztacie Santi Gucciego. W ołtarzu głównym umieszczono XIX-wieczne obrazy przedstawiające świętego Bartłomieja oraz Kazimierza Jagiellończyka.

Kościół pw. św. Anny. Na wzór kazimierskiej fary powstał murowany jednonawowy kościół z węższym od nawy półkoliście zamkniętym prezbiterium. Wykonano renesansowe szczyty ozdobione pilastrami zwieńczonymi piramidkami. Sklepienie nawy oraz prezbiterium pokryto prostą siatką sztukaterii. W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Annę wraz z Matką Bożą i Jezusem. Drewniane ołtarze boczne pochodzą z XVII w. Uwagę zwraca renesansowa polichromia na łuku tęczowym. Znajdujący się obok kościoła budynek pełnił niegdyś rolę szpitala oraz przytułku dla  osób ubogich i starszych. 

Spichlerze. W latach świetności Kazimierza Dolnego, obok fundacji kościelnych oraz budowy licznych kamienic w rynku, wzdłuż Wisły wznoszono okazałe spichlerze przeznaczone do magazynowania zboża. W sumie powstało ok. 60 tego typu obiektów. Najwspanialsze z nich znajdowały się przy obecnej ulicy Puławskiej i Krakowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowało się tylko kilka. Smukłe, trójkątne, zwieńczone piramidkami szczyty spichlerzy wzorowano na kazimierskim kościele farnym wprowadzając tym samym elementy renesansu lubelskiego do architektury świeckiej. Do renesansowych form fary nawiązuje również Spichlerz Feuersteina, w którym mieściła się w przeszłości garbarnia. Od XIX w. popadające w ruinę spichlerze zaczęto adaptować do innych celów. Po kolejnych remontach przeprowadzanych w XX w., m.in. według projektu Karola Sicińskiego, Spichlerz Kobiałki przeznaczono na schronisko turystyczne, natomiast w Spichlerzu Ulanowskich (Przybyłów), utworzono Muzeum Przyrodnicze – oddział Muzeum Nadwiślańskiego.

Pobliskie miejscowości:

Bochotnica | Miejsce, gdzie zakwitła miłość Króla Kazimierza i Esterki
Gołąb | Muzeum Nietypowych Rowerów
Janowiec | Ruiny Zamku nad Wisłą nawiedzane przez Czarną Damę
Józefów nad Wisłą | Malowniczo położony nad „królową” polskich rzek
Karczmiska | Centralna stacja Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej
Końskowola | Różana stolica Województwa Lubelskiego
Mięćmierz | Żywy skansen flisacki
Nałęczów | Uzdrowisko lubiane przez Prusa i Żeromskiego
Opole Lubelskie | Pierwsza na ziemiach polskich szkoła rzemieślnicza
Piotrawin | Kamieniołom z punktem widokowym na Wisłę
Poniatowa | Miasto otoczone lasami
Puławy | Miasto, w którym powstało pierwsze polskie muzeum
Wąwolnica | Jedno z najstarszych w Polsce sanktuariów maryjnych
Wojciechów | Stolica kowalskich tradycji
Żmijowiska | Grodzisko z VII-X w. nad Chodelką


Wydarzenia:

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (czerwiec)
Kazimiernikejszyn (lipiec)
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu (lipiec)

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna poleca:

Nocne Zwiedzanie Kazimierza Dolnego
Kazimierz-tour.pl
Hotel i Restauracja Kazimierzówka ***
Dom Gościnny Beitenu w Kazimierzu Dolnym
Czarna Dama - restauracja i apartamenty

Informacja turystyczna w Kazimierzu Dolnym:

Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym *