Bogactwem wsi, położonej w widłach Wisły i Chodelki, są żyzne gleby. Okolice słyną z dobrze rozwiniętego sadownictwa i chmielarstwa. Najważniejszym zabytkiem jest kościół pw. św. św. Floriana i Urszuli, jednak odnajdziemy tu także inne wiekowe obiekty: dawną karczmę (tzw. Powiślak z poł. XIX w.) oraz pałac Kleniewskich i budynki folwarczne (XIX i XX w.) w Szczekarkowie.

Kościół pw. św. Floriana i św. Urszuli. Obecny kościół powstał w 1. poł. XVII w. na miejscu pierwotnej drewnianej świątyni. Fundatorami kościoła byli Głuscy – właściciele Wilkowa od XVI do poł. XVIII w. Budowla częściowo spłonęła w 1723 r. Prace restauracyjne przeprowadzono w 2. poł. XVIII i na początku XIX w. W 2. połowie XIX w. została przebudowana do stanu obecnego. Kościół posiada cechy renesansu lubelskiego. Jest to świątynia jednonawowa, bezwieżowa, z węższym od nawy zamkniętym półkoliście prezbiterium. Od strony północnej do nawy przylega kaplica fundacji rodziny Polanowskich (z 1723 r.).We wnętrzu kościoła zachowała się dekoracja sztukateryjna w typie renesansu lubelskiego. W ołtarzu głównym umieszczono rzeźbę Chrystusa na krzyżu z XVIII w. oraz obrazy Matki Bożej i św. Urszuli. W ołtarzach bocznych znajdują się przedstawienia Przemienienia Pańskiego oraz patrona kościoła – św. Floriana. Obok świątyni w 1921 r. wybudowano dzwonnicę według projektu architekta Karola Sieńskiego. W jej wnękach umieszczono rzeźby ludowe z XVIII w.