Brama Krakowska, jeden z symboli miasta, powstała w XIV wieku wraz z murami miejskimi. Nazwę zawdzięcza historycznemu szlakowi, który prowadził z Krakowa przez Lublin do Wilna. Jest siedzibą Muzeum Historii Miasta Lublina (oddział Muzeum Narodowego w Lublinie), prezentującego zbiór dokumentów, fotografii i wielu innych ciekawych eksponatów związanych z dziejami "Koziego Grodu".


pl. Łokietka 3 (Brama Krakowska)
20-109 Lublin

tel. +48 81 532 60 01
bramakrakowska@mnwl.pl
www.zamek-lublin.pl