Kozłówka 3
21-132 Kamionka

tel. 81 852 83 10
tel. 81 852 83 00
e-mail: rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl
e-mail: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl
www.muzeumzamoyskich.pl