Batorz Pierwszy 50
23-320 Batorz

tel. 661 974 822
batorz.gmina.pl