Geneza interesującej nazwy miejscowości sięga według podań, sprowadzenia na te tereny jeńców krzyżackich, pokonanych w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Nie można tej tezy jednoznacznie potwierdzić informacjami zawartymi w źródłach historycznych, lecz trudno jest nie połączyć nomenklatury z osadnictwem naszych zachodnich sąsiadów. Strzelisty, neogotycki kościół pw. św. Ignacego Loyoli jest łatwo widoczny z perspektywy zbliżających się do miejscowości. Wewnątrz zdobi świątynię współgrające z bryłą neogotyckie wyposażenie.