Wieś na Roztoczu Wschodnim, znana z przyrodniczej osobliwości – skamieniałych drzew z okresu trzeciorzędu (miocen), eksponowanych w rezerwacie „Jalinka” oraz w miejscowym muzeum. To największa w Polsce kolekcja takich okazów. Do ciekawych zabytków należą: cerkiew greckokatolicka z 1901 r., kościół z 1903 r., a także drewniana kaplica pw. św. Mikołaja nad źródłami rzeki Prutnik.