czerwony, długość 105 km

Przebieg: Kazimierz Dolny (0 km) – Dobre (8 km) – Wilków (12 km) – Janiszów (34 km) – Kluczkowice (43 km) – Józefów nad Wisłą (57 km) – Bęczyn (81 km) – Urzędów (83 km) – Dzierzkowice (86 km) – Wyżnica (92 km) – Kraśnik PKP (105 km)

Początek trasy znajduje się w Kazimierzu Dolnym – malowniczo położonym w dolinie Wisły miasteczku z renesansową zabudową. Osobliwością trasy jest Małopolski Przełom Wisły, gdzie rzeka zwęża swój bieg, płynąc głęboko wciętą doliną. Obszary szczególnie cenne przyrodniczo objęto ochroną tworząc Kazimierski oraz Wrzelowiecki Park Krajobrazowy. Pod względem technicznym trasa odznacza się średnim stopniem trudności i prowadzi w większości drogami asfaltowymi.