ul. Lotników Polskich 1
08-530 Dęblin

tel. 261 519 454
tel. 261 519 462
e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl
e-mail: rezerwacja@muzeumsp.pl
muzeumsp.pl