Wieś koło Krasnegostawu, z ruinami renesansowego zamku Orzechowskich z końca XVI wieku. Odbywają się tu często plenerowe festyny i jarmarki. W lesie na wzgórzu obok sąsiednich Krynic wznosi się oryginalny kamienny grobowiec w kształcie piramidy - miejsce spoczynku właściciela Krupego, zamożnego kalwina Piotra Orzechowskiego.