To pierwszy profesjonalny szlak konny na Lubelszczyźnie. Jego długość to 280 km, co czyni go jednym z najdłuższych szlaków w Polsce. Prowadzi przez Polesie Lubelskie i Wołyńskie po obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi jeziorami, dużymi kompleksami leśnymi. Jego przebycie pozwala poznać najciekawsze zakątki Poleskiego Parku Narodowego, Chełmskiego, Sobiborskiego i Poleskiego Parku Krajobrazowego. Fragment szlaku biegnie również wzdłuż rzeki Bug. Na trasie znajdują się cenne zabytki architektury. Szlak jest oznakowany zgodnie z instrukcją PTTK – pomarańczowe kółko na białym kwadracie.

Więcej informacji...