ul. Włostowicka 27
24-100 Puławy

tel. 81 887 71 29
e-mail: muzeum@ssmpulawy.pl
www.ssmpulawy.pl