Jedno z najstarszych miast regionu, lokowane w 1377 r., znane jako stolica polskiej cegły (z uwagi na znaczną liczbę prywatnych cegielni) a także jako jedno z największych malinowych zagłębi Lubelszczyzny. Do najcenniejszych zabytków należą: dawny zespół kościelno-klasztorny kanoników regularnych, w skład którego wchodzi gotycko-renesansowy kościół z XV-XVII w. z renesansowymi nagrobkami Tęczyńskich oraz budynek klasztorny z XV-XVIII w., kościół szpitalny z XVII w., zespół dwóch synagog z XVII-XIX w. W mieście znajdują się trzy muzea: regionalne z bogatymi zbiorami historycznymi, archeologicznymi i etnograficznymi, 24 Pułku Ułanów – dokumentujące historię pułku stacjonującego w Kraśniku w dwudziestoleciu międzywojennym oraz jego późniejszą drogę bojową na frontach II wojny światowej; św. Floriana – prezentujące sprzęt i tradycje strażackie.
Turystyczną atrakcją Kraśnika jest zalew (42 ha) na rzece Wyżnicy.