Wieś gminna, dawne miasto Firlejów z ufortyfikowanym zespołem pałacowo-parkowym z XVII w., w typie „palazzo in fortezza”. We wsi znajduje się również renesansowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa z początku XVII w., z dekoracją sklepień w stylu renesansu lubelskiego.