Okuninka

Okuninka Sektor VII
22-200 Włodawa

tel. 669 460 660
www.babielato.eu
info@babielato.eu

Okuninka VIII/10
22-200 Włodawa

tel. 82 571 70 65
tel. 502 202 155
www.hotelrusalka.com.pl
recepcja@hotelrusalka.com.pl

Okuninka IV / 174
22-200 Włodawa

tel. 600 099 360
tel. 600 82 82 37
tel. 792 82 82 37
www.hotelbialydwor.pl
hotelbialydwor@wp.pl

Okuninka IX-6
22-200 Włodawa

tel. 82 571 71 38
tel. 733 115 778
www.hotelperlowy.pl
hotelperlowy@gmail.com

Rodzinny Ośrodek Wypoczynkowy Wakacyjne Uroczysko
Okuninka 425/1 (centrum)
22-200 Włodawa

tel. 514 194 380
www.wakacyjneuroczysko.pl
WakacyjneUroczysko@gmail.com