ul. Piłsudskiego 5a
22 - 300 Krasnystaw

tel. 82 576 36 63
e-mail: sekretariat@muzeumkrasnystaw.pl
www.muzeumkrasnystaw.webd.pl