Oprócz renesansowego kościoła pw. Św. Ducha, w Markuszowie znajduje się także XVII-wieczny zespół kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca, obejmujący dzwonnicę i ogrodzenie (XVII w.), plebanię (XVIII w.), wiekowy drzewostan i cmentarz parafialny. Na miejscowym cmentarzu żydowskim zachowało się kilkanaście macew sprzed 1942 r. W tych okolicach urodził się i tworzył poeta ludowy Jan Pocek (1917 – 1971), upamiętniony pomnikiem stojącym w parku.

Kościół pw. Św. Ducha. Kościół wybudowano w latach 1608–1609, w miejscu zniszczonej drewnianej kaplicy pw. św. Stanisława (XVI/XVII w.). Świątynię zaprojektował lubelski architekt włoskiego pochodzenia Piotr Durie. Fundatorką była Gertruda z Opalińskich Firlejowa, żona podskarbiego koronnego Jana Firleja. Fakt ten upamiętnia tablica z łacińskim tekstem umieszczona przy południowym renesansowym portalu. Świątynia kilkukrotnie była niszczona przez pożary, jednak jej wygląd nie różni się znacznie od pierwowzoru. Uwagę zwraca renesansowy szczyt z charakterystycznymi dla typu lubelskiego podziałami w postaci pilastrów i gzymsów. Wewnątrz kościoła znajduje się dekoracja sztukateryjna w kształcie niepełnej gwiazdy. W skład zespołu kościelnego wchodzi dzwonnica z XVII w. oraz pochodząca z czasu budowy kościoła kolumnowa kapliczka. Na jej frontonie umieszczono rodzinny herb Firlejów – Lewart oraz inicjały „PD”  łączone z osobą Piotra Durie.