Romanów 25
21-518 Sosnówka

tel. 83 379 30 14
e-mail: muzeum_kraszewskiego@op.pl
www.muzeumkraszewskiego.pl