Wola Okrzejska 105
21-480 Wola Okrzejska

tel. 25 755 90 00
www.muzeumhs.pl