Miasto na szlaku Przemyśl – Lublin, własność Tarnowskich i Zamoyskich. Do najciekawszych zabytków należy kościół pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1750-71, z barokowo-rokokowym wyposażeniem, w tym przeniesionym z kolegiaty zamojskiej ołtarzem głównym z dwoma obrazami włoskiego mistrza Domenico Tintoretta. Inne ciekawe obiekty to: drewniany kościół filialny pw. św. Rocha, prawosławna cerkiew pw. św. Jerzego oraz synagoga, będąca obecnie siedzibą domu kultury, znanego z organizacji corocznych Ogólnopolskich Sejmików Teatrów Wsi Polskiej.