Dawne miasto położone na Działach Grabowieckich, z zachowaną małomiasteczkową zabudową i świątyniami trzech wyznań: późnorenesansowym kościołem z XVI-XVII w., cerkwią pounicką (obecnie prawosławną) z XVIII w. i synagogą z 1780 r., będącą obecnie siedzibą biblioteki z galerią miejscowych artystów. Przy pięciu drogach wjazdowych stoją murowane kapliczki z 2. połowy XVIII w. z figurami świętych.