Jakubowice Konińskie

ul. Lubelska 3
Kol. Jakubowice Konińskie
21-003 Ciecierzyn

tel.+48 81 501 22 40, 48 500 020 187
dworanna.pl
kontakt@dworanna.pl