ul. T. Kościuszki 87
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 27 33
e-mail: muzeum.bilgoraj@op.pl
www.muzeumbilgoraj.pl