Miasto słynące z największego zespołu pałacowo-parkowego regionu, wzniesionego w poł. XVIII w. przez marszałka Eustachego Potockiego. Skala założenia oraz dekoracja architektoniczna pałacu, oranżerii i bram reprezentuje najwyższy kunszt architektów i rzeźbiarzy epoki rokoka: J. Fontany, J. Ch. Redlera, J. B. Plerscha i J. Lapena. Naprzeciwko zespołu pałacowego wznosi się kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z 1. połowy XVII w., w stylu renesansu lubelskiego. W kaplicy pw. MB Różańcowej można zobaczyć nagrobek fundatorów – Mniszchów. Obok kościoła stoi dzwonnica z XVIII w. projektu J. Fontany.