Lipowiec 1 B
23-407 Lipowiec

tel. 600 338 317
polana@polana.info.pl
www.polana.info.pl/winnica/