Włodawa od wieków była miejscowością wielokulturową, w której współistniały różne religie, tradycje i zwyczaje. Po dziś dzień w krajobrazie miasta zachowało się wiele budowli świadczących o barwnej przeszłości tych terenów. Jednym z ciekawszych zabytków jest unikatowy, pożydowski kompleks budynków - Zespół Synagogalny. W skład kompleksu wchodzą: Wielka Synagoga, Mała Synagoga oraz Dom Pokahalny. Niegdyś obiekty były własnością gminy żydowskiej, dziś stanowią siedzibę włodawskiego Muzeum. Na ekspozycję muzealną składa się aż 8 wystaw stałych, a także liczne wystawy czasowe.

 W Wielkiej Synagodze, ze względu na charakter miejsca, ekspozycje poświęcone są wyłącznie kulturze żydowskiej. Mała Synagoga jest miejscem realizacji wystaw opowiadających wielokulturową historię miasta i regionu. Natomiast Dom Pokahalny, dawny budynek administracyjny gminy żydowskiej, obecnie jest poświęcony wystawom etnologicznym i egzotycznym. Nową muzealną atrakcją jest największe w kraju edukacyjne kino wirtualnej rzeczywistości. Odwiedzający mogą wybrać jedną z dwóch projekcji - "Szabat Szalom" bądź "Sobótki Poleskie". Nazwa kina - "Zachęta" upamiętnia dawne, włodawskie kino, którego historia rozpoczęła się niemal sto lat temu.


ul. Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa

tel. +48 82 572 21 78
poczta@muzeumwlodawa.eu
www.muzeumwlodawa.eu