Dawne miasto o ponad sześćsetletniej historii. Zachowały się fragmenty ziemnych wałów obronnych z XV w. oraz dawna małomiasteczkowa zabudowa ze starym zajazdem i chałupami z przełomu XIX/XX w. Przy źródlisku nad Wyżnicą stoi kapliczka pw. św. Otylii, a w pobliskim Bęczynie zagroda garncarska rodziny Gajewskich. Tradycje garncarskie Urzędowa sięgają XVI stulecia.