Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej ****

ul. Lubelska 63
22 - 100 Chełm

tel. +48 82 565 36 67
itchelm@wp.pl
www.itchelm.pl