Oddział - Muzeum Regionalne w Kraśniku
Filia - Muzeum 24 Pułku Ułanów
ul. Piłsudskiego 7
23-200 Kraśnik

tel. 81 884 34 85
e-mail: krasnik@mnwl.pl
www.mnwl.pl