Stolica województwa Lublin jest jednym z najatrakcyjniejszych miast w Polsce, docenionym jako Polska Marka Turystyczna. Oryginalna w ponad 70% architektura Starego Miasta, przyciąga odwiedzających z całego świata. Lubelskie Stare Miasto ze swoją dobrze zachowaną, głównie renesansową zabudową zawierającą ślady gotyku, baroku i klasycyzmu zostało uhonorowana tytułem Pomnika Historii. Wielokulturową, ponad 700-letnią historię miasta potwierdzają liczne zabytki. Do najcenniejszych należy Kaplica Trójcy Świętej na wzgórzu zamkowym, której ściany pokrywają XV-wieczne rusko-bizantyjskie malowidła. To niezwykłe miejsce, podobnie jak mury Bazyliki oo. Dominikanów pamięta wydarzenia zawarcia Unii Polsko-Litewskiej w 1569 roku. Obiekty wyróżniono Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Lublin to miasto ludzi młodych i kreatywnych. Swoją akademickość opiera o potencjał pięciu państwowych uniwersytetów i czterech wyższych szkół prywatnych. Odbywające się cyklicznie festiwale podkreślają atmosferę otwartości, szacunku do kultury i potrzeby dzielenia się nowoczesnym podejściem do tradycji. Noc Kultury, Open City, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Europejski Festiwal Smaku oraz Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody zmieniają miasto w przestrzeń artystycznej aktywności. Zarówno mieszkańcy jak i turyści doceniają ofertę licznych muzeów, galerii sztuki współczesnej, teatrów, filharmonii i instytucji, które tak jak Centrum Spotkania Kultur prezentują dokonania światowej sławy artystów.

Historia miasta od XV wieku jest związana z zamieszkującą je do końca II wojny światowej społecznością żydowską. Stosunkowo nieliczne, aczkolwiek okazałe i ważne, obiekty związane z kulturą Żydów, tj. Jesziwas Chachmej i zabytkowy cmentarz, dotyczące Holokaustu Państwowe Muzeum na Majdanku przyciągają liczne grupy turystów z Izraela. Kultywowaniem pamięci o tej części historii Lubelszczyzny zajmuje się miejska instytucja Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Obecność narodowości żydowskiej została zaznaczona również w jednym z największych skansenów na wolnym powietrzu w Polsce, Muzeum Wsi Lubelskiej, w części zatytułowanej: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej z lat 30-tych XX w. Obszar muzeum podzielony jest na 7 sektorów: Wyżynę Lubelską, Roztocze, Powiśle, Polesie, Podlasie, Zespół Dworski i Miasteczko. Udostępnia zbiory architektury drewnianej, murowanej oraz pamiątki etnograficzne, których historia sięga nawet XVII wieku. Odwiedzający mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach prezentujących pracę, kulturę, zwyczaje oraz kuchnię zamieszkujących na terenach dawnej Lubelszczyzny ludzi.


Wydarzenia w Lublinie:

Noc Kultury (czerwiec)
Inne Brzmienia (czerwiec/lipiec)
Sezon Lublin (lipiec)
Carnaval Sztukmistrzów (lipiec)
Jarmark Jagielloński (sierpień)
Europejski Festiwal Smaku (wrzesień)
Konfrontacje Teatralne (październik)
Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (listopad)
Lubelski Festiwal Filmowy (listopad)
Festiwal Bożego Narodzenia (grudzień)

Więcej informacji na: www.lublintravel.pl

 

polskie marki turystyczne logopomnik historii logoznak dziedzictwa logo