ul. Obwodowa 1
23-200 Kraśnik

tel. 81 825 22 81 wew. 42
www.straz.krasnik.pl