Wieś nad rzeką Giełczew z zespołem pałacowo-parkowym Orzechowskich, Czarnieckich, Potockich i pałacem renesansowo-manierystycznym, kilkakrotnie przebudowanym w XVIII-XX w. W jednej z oficyn na terenie parku mieści się siedziba znanego Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Pałac w Gardzienicach. Już w XV–XVI w., w miejscu obecnego pałacu w Gardzienicach istniało założenie murowane o charakterze obronnym. Wybudowany na początku XVII w. pałac był dwukrotnie niszczony: w 1648 i 1656 r. Odbudowany został prawdopodobnie przez Wacława Hulewicza, kasztelana bracławskiego w 1677 r., a następnie rozbudowywany był od 1689 r. przez Stefana Stanisława Czarnieckiego – bratanka hetmana polnego koronnego Stefana. Po pożarze w 1802 r. pałac był kilkukrotnie remontowany, m.in. w 1849 r., o czym świadczy inskrypcja odnaleziona w 2011 r. pod posadzką sali na poddaszu kaplicy. W 2. poł. XIX w. częściowo zdewastowany pałac służył celom gospodarczym i dopiero po przebudowie w 1880 r. odzyskał funkcję reprezentacyjną. Do dnia dzisiejszego zachował się piękny późnorenesansowy szczyt ozdobiony dekoracją okuciową. Obecnie pałac jest siedzibą Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W sąsiedztwie budynku znajdują się dwie oficyny: południowa zbudowana w XVII w. oraz północna z XVIII w.