Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie funkcjonował od października 1941 do lipca 1944 roku. W tym czasie pochłonął prawdopodobnie 80 tysięcy ofiar. W listopadzie 1944 roku, w miejscu dawnego obozu utworzono Państwowe Muzeum na Majdanku, pielęgnujące pamięć o ofiarach okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II Wojny Światowej.


ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin

tel. +48 81 710 28 33
www.majdanek.eu
centrum@majdanek.eu