Oddział Przyrodniczy prezentuje swoje wystawy w niezwykle ciekawym obiekcie jakim jest spichlerz zbożowy, który został wzniesiony pod koniec XVI w. Gromadzi, opracowuje i prezentuje zbiory dotyczące bogactwa przyrodniczego Małopolskiego Przełomu Wisły, Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz Kotliny Chodelskiej i Równiny Bełżyckiej. Wystawy mają charakter edukacyjno-naukowy i większość prezentowanych na nich eksponatów stanowią rośliny i zwierzęta spotykane na terytorium całej Polski. Wśród zbiorów muzealnych, które obecnie liczą ponad 1200 pozycji, bardzo liczne i cenne pod względem naukowym są eksponaty paleontologiczne – skamieniałości kredowe. Wielokrotnie stawały się one przedmiotami badań i były wypożyczane do różnych instytucji naukowych. Inną grupą zbiorów, cenną pod względem badawczym, jest corocznie poszerzana kolekcja owadów. Ponadto w muzealiach odnajdziemy eksponaty botaniczne i zoologiczne z terenu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Wśród najmłodszych gości największe zainteresowanie budzą żywe eksponaty – szklany ul z pszczelą rodziną i mrowisko, a także multimedialny pokaz o tym, jak powstają wąwozy.

 ul. Puławska 54

24-120 Kazimierz Dolny

tel. 509 623 216
e-mail: joanna.szkuat@mnkd.pl
www.mnkd.pl