ul. Puławska 54
24-120 Kazimierz Dolny

tel. 509 623 216
e-mail: joanna.szkuat@mnkd.pl
www.mnkd.pl