Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego
Sobieszyn 298a
08-504 Ułęż

tel. 81 866 79 00
e-mail: biuro@sobieszynbrzozowa.pl
sobieszynbrzozowa.pl