Wieś nad Bugiem z jedyną w naszym kraju parafią neounicką obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. W okresie międzywojennym XX wieku powstało ok. 40 takich parafii na terenach dawnych parafii unickich, zlikwidowanych uprzednio przez władze carskie w 1875 r. Do dziś przetrwała tylko jedna z nich – w Kostomłotach. Parafia użytkuje cenną drewnianą cerkiew z 1631 r., posiadającą ikony z XVII w.

Cerkiew unicka św. Nikity w Kostomłotach. Drewniana cerkiew wzniesiona została ok. 1631 r. Z tego czasu pochodzi także jej najcenniejszy zabytek - ikona św. Nikity, męczennika i patrona cerkwi. Warto również zwrócić uwagę na piękne polichromie ścian i stropu o motywach floralnych i geometrycznych oraz bogato zdobiony ikonostas z XIX wieku (część ikon pochodzi z XVII i XVIII w.). W roku 1998 przywieziono tu relikwie Błogosławionych Męczenników. Od tego czasu cerkiew stała się Sanktuarium Unitów Podlaskich, które rocznie odwiedza ok. 70 tys. turystów. Poza tym przy cerkwi działa Centrum Ekumeniczne, prowadzące działalność rekolekcyjną przede wszystkim wśród grup młodzieży - z Polski i z zagranicy, zarówno katolickiej, ewangelickiej, jak i prawosławnej. Warto odwiedzić to miejsce w niedzielę po 8 września. Będziemy wtedy świadkami uroczystości odpustowych św. Nikity. Przy cerkwi zachowała się drewniana plebania z połowy XIX w., a w samej wsi także kilka drewnianych domów z przełomu XIX i XX wieku.