Poleska wieś z niewielkim prywatnym skansenem, prowadzonym przez Towarzystwo Miłośników Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia. Nieopodal stoi drewniana cerkiew z 1702 r. pw. św. Paraskiewy i św. Antoniego Peczerskiego, pierwotnie greckokatolicka, obecnie prawosławna. Corocznie w lipcu odbywa się tu Jarmark Holeński i odpust ku czci św. Antoniego Peczerskiego.