Długość szlaku wynosi 42 km. Prowadzi trasą: Gorajec – Zagroble – Świniarki – Mokrelipie – Zakłodzie – Gaj Gruszczański – Zaporze – Łysiec – Chłopków – Gorajec. Szlak w formie pętli umożliwia swobodny wybór miejsca rozpoczęcia wędrówki, prowadzącej przez ciekawe historycznie i krajobrazowo tereny. W miejscowości Gorajec, co roku odbywa się zlot końskich zaprzęgów, kultywujący stare zwyczaje okolicznych mieszkańców i miłość do koni. Na skraju Lasu Cetnar, w przystani „Zaklęty Las” turyści znajdą możliwość odpoczynku, urządzenia popasu dla koni i przenocowania. Szlak prowadzi przez malownicze starodrzewy, głębokie wąwozy, będące niegdyś miejscami organizowania się polskich oddziałów partyzanckich, wysokie wzniesienia, jary, debry i pagórki z roztaczającymi się wspaniałymi widokami.