W Pszczelej Woli, jak sama nazwa miejscowości wskazuje, bez wątpienia królują pszczoły. To właśnie tutaj znajduje się jedyna w Europie szkoła pszczelarska, a działający przy placówce skansen ukazuje historię, jak i współczesną sztukę tego zawodu. Liczne eksponaty zdobyte w trakcie szkolnych wyjazdów, prezentowane są w obrębie parku pałacowego. Oczy turystów cieszą zabytkowe ule, prasy do miodu czy narzędzia bartnicze. Najcenniejszym zabytkiem jest siedemnastowieczny ul sosnowy.


Pszczela Wola 9
23-107 Strzyżewice

tel. +48 81 562 80 76
sekretariat@pszczelawola.edu.pl
www.pszczelawola.edu.pl