Miasto na Nizinie Południowopodlaskiej, lokowane w 1369 roku, historyczna stolica Ziemi Łukowskiej. W mieście znajdują się dwa barokowe zespoły kościelno-klasztorne z XVIII wieku – pobernardyński i popijarski.

W części zabudowań klasztornych (tzw. konwikcie Szaniawskich), znajduje się Muzeum Regionalne z bogatymi zbiorami etnograficznymi, w tym ludowej rzeźby autorstwa twórców skupionych w znanym w kraju Łukowskim Ośrodku Rzeźbiarskim oraz geologiczno-archeologicznymi z kolekcją jurajskich amonitów, pochodzących z pobliskiego rezerwatu „Kra Jurajska”. W granicach miasta leży zalew „Zimna Woda” z ośrodkiem rekreacyjnym.