W Sobianowicach swój bieg kończy rzeczka Ciemięga w wodach Bystrzycy. Piękny krajobraz dolin dwóch rzek oraz otaczających wierzchowin, przenika także pewna historia. Interesującą i tajemniczą zbieżność nazwisk prezentuje lokalny przekaz, który barwnie przytacza postać XV-wiecznego właściciela Sobianowic – Jana Kuropatwę. Istnieje przypuszczenie, że był to ten sam Jan Kuropatwa, który w 1430 roku obrabował skarbiec klasztorny na Jasnej Górze, dokonując jednocześnie profanacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pobliskie, nadbystrzyckie tereny, osiedlali pierwotnie Rusini, jeszcze w epoce najazdów halickich książąt w XIII w. Park otaczający sobianowicki dworek z przełomu XIX i XX w. kryje w sobie kilka osobliwości florystycznych, a wśród nich rzadko spotykaną sosnę wejmutkę o statusie pomnika przyrody.