Miasto lokowane w 1546 r., znane z pierwszej zwycięskiej bitwy wojsk polskich w powstaniu listopadowym (14 lutego 1831 r.). Ten fakt upamiętnia pomnik gen. Józefa Dwernickiego wystawiony w 1931 r. oraz coroczny bieg uliczny „Grzmią pod Stoczkiem armaty”. Na terenie miasta znajduje się ośrodek rekreacyjny z zalewem na rzece Świder. Wypoczynkowe walory miasta wzbogacają sosnowe lasy i źródlisko rzeki.