ul. Małachowskiego 19
24-120 Kazimierz Dolny

tel. 81 881 01 02
tel. 517 213 694
e-mail: kuncewiczowka@mnkd.pl
www.mnkd.pl