21-04-23
02-07-23

W swoich fantastycznych wizjach Iwona Irmina Iwańska przedstawia naturę jako źródło inspiracji, stara się wyjaśnić tajemnice ekosystemu. 

Więcej informacji na mnkd.pl