ul. Piłsudskiego 7
23-200 Kraśnik

tel. 81 884 34 85
e-mail: krasnik@muzeumlubelskie.pl
www.muzeumlubelskie.pl