17-04-23
30-04-23

17 kwietnia 2023 r. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła proces Certyfikacji Obiektów, Wydarzeń i Atrakcji Turystycznych z Roztocza. Druga edycja certyfikacji to kontynuacja prac nad rozwojem Marki Roztocze i tworzeniem spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystycznych. Istotną zmianą tegorocznej edycji jest włączenie do procesu certyfikacji kategorii „wydarzenie z Roztocza”.

 

Do procesu certyfikacji mogą przystąpić obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z Roztocza, zarówno z województwa lubelskiego jak i podkarpackiego (wg. schematu Roztocze na tle granic administracyjnych). Przed wysłaniem Karty Zgłoszenia zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem opracowanym dla danej kategorii.

W celu przystąpienia do procesu certyfikacji zarządcy/właściciele/organizatorzy obiektów, wydarzeń
i atrakcji turystycznych muszą wypełnić i przesłać drogą mailową, na adres: info@lrot.pl, wypełnione i podpisane Karty Zgłoszenia, na druku przygotowanym przez LROT, do nieprzekraczalnego terminu
30 kwietnia 2023 r. do godziny 00.00.

Ideą certyfikacji jest zbudowanie w świadomości znaczenia współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej i właścicielami/zarządcami atrakcji turystycznych na Roztoczu w procesie promocji marki dla zwiększenia ilości turystów odwiedzających krainę.

Oferty certyfikowanych obiektów, wydarzeń i atrakcji turystycznych będą promowane na dedykowanej stronie internetowej www.roztoczetravel.pl jak również na profilach w mediach społecznościowych Facebook (Roztocze Travel) oraz Instagram (roztocze_travel). Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach działalności statutowej stale realizuje działania na rzecz promocji Marki Roztocze. W 2022 r. LROT zorganizowała wydarzenie promocyjne – Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze – oraz zrealizowała projekt pn. „Widza i umiejętności podstawą budowania Marki Roztocze”, w ramach którego zorganizowano trzy szkolenia branżowe, skierowane do zarządców/właścicieli certyfikowanych obiektów i atrakcji.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do wspólnej pracy nad zbudowaniem Marki Roztocze jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Biurem Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pod numerem telefonu 81 532 14 48 i adresem e-mail: info@lrot.pl.

 

Etapy procesu certyfikacji:

1. Nabór zgłoszeń

Aby wziąć udział w procesie certyfikacji obiektów, wydarzeń i atrakcji turystycznych należy wypełnić Kartę Zgłoszenia, opracowaną dla konkretnej kategorii: obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia i atrakcje turystyczne.

2. Weryfikacja formalna, wizje lokalne i ocena zgłoszeń

Kapituła Certyfikacji dokona weryfikacji formalnej, następnie (jeżeli dotyczy) zrealizuje wizje lokalne w zgłoszonych obiektach, wydarzeniach i atrakcjach turystycznych, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. Wizje lokalne i oceny Kapituły będą przeprowadzane na podstawie Regulaminów i Kart Oceny, opracowanych dla konkretnej kategorii.

3. Przyznanie certyfikatów, podpisanie porozumień

Każdy właściciel/zarządca/organizator obiektów, wydrzeń i atrakcji turystycznych zobowiązany zostanie do podpisania porozumienia z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, które reguluje zasady i formę współpracy. W tegorocznej edycji certyfikat Marki Roztocze zostanie przyznany maksymalnie 10 obiektom noclegowym, 10 gospodarstwom agroturystycznym, 10 obiektom gastronomicznym, 5 wydarzeniom oraz 30 atrakcjom turystycznym.

4. Oznakowanie certyfikowanych obiektów, wydarzeń i atrakcji turystycznych

Obiekty, wydarzenia i atrakcje turystyczne, które pozytywnie przejdą wszystkie etapy certyfikacji zostaną oznakowane przy użyciu logo i nazwy Marki Roztocze.

 

Harmonogram procesu certyfikacji:

Nabór zgłoszeń – do 30 kwietnia 2023 r.

Weryfikacja i ocena zgłoszeń – do 31 maja 2023 r.

Podpisanie porozumień – do 15 czerwca 2023 r.

Przyznanie certyfikatów – do 15 czerwca 2023 r.

 

Dokumentacja procesu certyfikacji - Regulamin, Karta Zgłoszenia, Karta Ocenydo pobrania:

 

OBIEKTY GASTRONOMICZNE

Karta Zgłoszenia

Regulamin

Karta Oceny

Granice Roztocza

 

OBIEKTY NOCLEGOWE

Karta Zgłoszenia

Regulamin

Karta Oceny

Granice Roztocza

 

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

Karta Zgłoszenia

Regulamin

Karta Oceny

Granice Roztocza

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Karta Zgłoszenia

Regulamin

Karta Oceny – atrakcje komercyjne

Karta Oceny – atrakcje niekomercyjne

Granice Roztocza

 

WYDARZENIA

Karta Zgłoszenia

Regulamin

Karta Oceny

Granice Roztocza